چـطوری افتادگی پوست رو درمان کنیم تا پوست شاداب و جوان بشه؟

ق ﻋﺴﻞ +ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺑﻠﯿﻤﻮ +چند قطره ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ مخلوط ﻭ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﯾﺪ

(ﻫﻔﺘﻪ اﯼ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭ)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.