درمان سوختگی

بایک ترکیب چهارگانه:

درسوختگی هایی که زخم وخونریزی اتفاق نیفتاده است.خمیری از.ترکیب
حنا..روغن زیتون..ژل آلوورا..وعسل تهیه کنید وضماد کنید
هرکدام ازاین موارد به تنهایی کافیست
اگر سوختگی بازخم وخونریزی همراه بود درابتدا فقط عسل بمالید تا زخم ترمیم شده بعد ترکیب فوق روضماد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.