اعمالی که موجب بی برکتی و فقر می شوند

��������������
��۱٫ غذا خوردن بدون شستن دست.
��������������
��۲٫ غذا خوردن بدون گفتن بسم الله.
��������������
��۳٫ غذا خوردن در تاریکی
��������������
��۴٫ غذا خوردن درحالت تکیه
��������������
��۵٫ نوشیدن درحالت ایستاده
��������������
��۶٫ خوردن نوشیدن درحالت جنابت
��������������
��.۷٫ استفاده از ظروف شکسته.
��������������
��۹٫ قطع کردن نان با دندان
��������������
��۱۰ .خوابیدن بعد نماز صبح تا طلوع خورشید.
��������������
��۱۱ .خوابیدن بین مغرب و عشاء
��������������
��۱۲٫ ادرارنمودن زیردرخت
��������������
��۱۳٫ ادرار نمودن درحالت ایستاده
��������������
��۱۴٫ ادرار نمودن درحمام
��������������
��۱۵٫ جارو زدن منزل موقع شب
��������������
��۱۶ .شانه کردن زنان سر خود را درحالت ایستاده
��������������
��۱۷ .دعا نکردن برای پدر مادر
��������������
��۱۸ .کوتاه کردن ناخن با دندان
��������������
��۱۹٫ صدا زدن پدر مادر با اسم آنها
������������ ��
��۲۰٫ گذاشتن تار عنکبوت در خانه
�����������
����?
توجه
هرکس درموقع اذان به موسیقی و ترانه گوش دهد…
نمیتواند هنگام مرگ شهادتین بگوید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.