مزاج ایرانیان سکنجبینی است.

شما چیزی را دوست دارید که کبدتان درخواست میکند.

اگر علاقه به خوردن خنکی ها..سردی ها..ترشی ها دارید
اگر باخوردن گرمی ها جوش میزنید
اگر براثر خوردن سردی ها معده سرد ودست وپاها سردمیشوند
اگراینقدر سردی خورده اید که دچارکبد چرب شده اید
کبدتان گرم
ومزاجتان سکنجبینی است
شربت سکنجبین بخورید..وباکاسنی کبد خود را خنک نگه دارید.
درخوردن سردی ها ولبنیات افراط نکنید
حجامت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.