آیا واقعا چشمه های آب گرم مفید است؟؟

تبلیغات زیادی برای درمان با چشمه های آب گرم و درمان با آنها می شود. اما از نظر طب اسلامی و معصومین درمان با این آب ها چگونه است ؟؟
کریم بن ابراهیم در رساله خود با عنوان رساله دلاکیه نگاشته سال ۱۲۷۲ قمری می نویسد:

و به آب چشمه های گرم نباید غسل کرد چرا که حرارت غریبه بدن را زیاد می کند و باعث عفونت اخلاط می گردد و در شرع از استشفای به آنها نهی رسیده است و اطبایی که آن را مدح کرده اند اشتباه کرده اند و عوام نیز غلط (اشتباه) می کنند که از آنها شفا می جویند چرا که حرارت آن آب ها از آتش جهنم است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.