باید ها ونبایدها ازلسان اهلبیت

امام رضا  علیه  السلام:

حمام رفتن با شکم پُر باعث قولنج مى گردد.

شستشو با آب سرد بعد از خوردن ماهى، باعث فلج مى شود.

همبسترى در حال حیض باعث جذام فرزند مى شود.

همبسترى اى که در پى آن دفع مَنى و ادرار نباشد باعث سنگ کلیه و مثانه مى شود.

جماع پى درپى بدون غسل باعث جنون فرزند مى شود

زیاد خوردن تخم مرغ و استمراربر آن، باعث بیمارى طحال و گاز معده مى شود.

انباشته کردن شکم از تخم مرغ آب پز باعث گرفتگى قلب و تنگى نفس مى شود.

خوردن گوشت نپخته، باعث تولید کرم در معده مى شود.

پیوسته انجیر خوردن باعث چاقى مى شود.

نوشیدن آب سرد بعد از غذاى داغ و شیرینى، باعث خرابى دندان مى گردد

زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشى (حلال گوشت) و گاو باعث تغییر(به هم ریختگى) عقل و سرگردانى فهم و کندذهنى و فراموشى مى شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.