جنگ سلامتی و بیماری در بدن

امام رضا علیه السلام

در بدن ، سلامتی و بیماری با هم میجنگند

اگر بیماری غلبه کند ، فرد بیخوابی میکشد
و اگرسلامتی غلبه کند ،اشتهای بیمار برای غذا باز میشود.

هر وقت بیمار اشتها به غذایی پیدا کرد ،غذا به او بدهید
چه بسا درمانش در همان غذاست….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.