رفع غم و اندوه

در احادیث طب اسلامی

خوردن انگور
خوردن تلبینه
خوردن میوه نوبر
شستن دست قبل از غذا
شستشوی سر با سدر
خوردن کدو
پوشیدن کفش زرد
تراشیدن موی پشت سر
خوردن مویز
خوردن میوه به
شستن لباس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.