سم زداهای بدن

۱-خوردن یک عدد سیب ناشتا.ویایک لیوان آب سیب درطول روز
آبگوشت سیب وبه وخوراکی هایی که باسیب وبه درست میشوند..دم نوش سیب وبه..مرباهای سیب وبه

۲-ترب..وساقه ترب
۳-نعنا وپونه.هرروز باغذا بخورید
۴-آب ولرم ناشتا باکمی عسل وچند قطره آبلیمو..
۵-به جای چای اب جوشیده ولرم بخورید
مخصوصا اگر درشهرهایی باهوای آلوده زندگی میکنید
۶-کاسنی .کاهو..کرفس.انار..مرتب بخورید
۷-پیاده روی منجر به تعرق هرروز انجام دهید
۸-نوره به کل بدن بعد حنا بزنید هرهفته یاحداقل دوهفته یکبار
۹-استفراغ عمدی کنید هفته ای یکبار سه هفته کافی هست
۱۰-حجامت کنید هرسال چهار مرتبه اول هرفصل
۱۱-دم کرده سنای مکی وگل سرخ بخورید..ماهی یکبار
۱۲-روغن شحم گاو وزیتون مصرف کنید
۱۳-باخوردن کمک درمان گیاهی مسخن یانافعه به کارکردبهتر کلیه ها وتصفیه خون کمک کنید یک‌دوره یک ماهه
۱۴-ماء الجبن یک دوره ۱۵روزه روزی یک لیوان ناشتا
۱۵-انفیه
۱۶-حمام
۱۷-آب عسل یک لیوان ویک چاشق چای خوری سیاهدانه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.