انار بر هر درد بی درمان دواست.

امام صادق ع : انار شیرین بخورید، زیرا دانه ای از آن نیست، که درون معده مومنی قرار بگیرد، مگر اینکه درد را ریشه کن و شیطان وسوسه را خاموش می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.