بین الطلوعین نخوابید

خواب بین الطلوعین صورت را زرد و زشت میکند
رسول خدا ص می فرمایند: زمین ناله نمی کند و زجه نمی زند مانند ناله کردنش برای کسی که بین الطلوعین می خوابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.