خوردن پنیر در وعده صبحانه

خوردن پنیر به تنهایی و خصوصا خوردن در وعده صبحانه، فرد را دچار

رخوت
سستی

کندی دریادگیری
کاهش تمرکزذهن می کند

بهترین زمان مصرف پنیر وعده شام با«گردو» می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.