سم زدایی میوه ها بایک روش ارزان

میوه ها را دریک ظرف آب قرار داده وبعد استفاده کنید
مدت ماندن درآب..ازبیست دقیقه برای میوه های نرم پوست مثل انگور..تا ۸ساعت برای میوه هایی چون مرکبات وسیب…ومیوه های سخت پوست.
اگر میوه سخت پوست را درسه ساعت درآب نگه دارید فقط نصف سموم ازمیوه خارج خواهندشد

توجه

آب حاصله ازسم زدایی میوه ها رو محققان آزمایشگاهی جلو گربه گذاشتن وگربه ها ازخوردن آب خودداری کردند
چون بدن حیوان هوشمند ومجهز به سنسورهایی هست که بوی سم رو میشناسه..وازخوردن ابا میکنه…
دقیقا مثل زنبوها که انگورهای سمپاشی شده روهرگز نمیخورند..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.