شروع غذا با نمک

رسول رحمت صلوات الله علیه وآله:

غذای خود را با نمک شروع کن و با نمک خاتمه بده،همانا در نمک دوای هفتاد بیماری است.
که آسانترین آنها جنون، جذام، برص، درد گلو و دندان و شکم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.