معجزه های خوردن سـیر بصورت ناشتا

دشمن ســنگ کلیه
بهبود ســرماخوردگی
برطـرف کننده ی سـرفه
درمان عفونـت های تنفسی
کاهش فـشار و چـربی خون
درمان زخـم معده و درد ریـه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.