آثار برخی غذاها بر اخلاق و رفتار

بـا تـوجـه بـه پـاره ای از روایـات آثار برخی غذاها بر اخلاق و رفتار آدمی به قرار زیر است :

۱٫ گوشت
اعتدال در خوردن گوشت موجب خوش اخلاقی ، اعتماد به نفس و شجاعت می شود و افراط در آن قساوت قلب می آورد.

۲٫ شیر، موجب صبوری ، مهربانی ، آرامش و… می شود.

۳٫ عسل ، موجب رشد حافظه ، صافی دل و شفا است .

۴٫ انـگـور، غـم و انـدوه و افـسـردگـی را بـه شـادابـی تبدیل می کند.

۵ . خرما، موجب صبر و حلم وبردباری می شود.

۶ . زیتون ، حافظه را تقویت می کند.

۷٫ سیب ، موجب تقویت اعصاب و رنگ رخسار می گردد.

می شود.

۸٫ هلیم ، نشاط عبادت را افزون می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.