حجم دادن به لب درمنزل

استفاده ازاسانس فلفل قرمزراه موثری دربرجسته کردن لب است

کمی ازاسانس فلفل رابا نرم کننده لب مخلوط کرده و بر سطح لب ها بمالید

روغن خراطین نیز تاثیر به سزایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.