درمان خانگی خارش واژن

درمان خانگی خارش واژن

مقدارے عسل را به مدت “۱۵ تا ۲۰ دقیقہ” به ناحیہ مورد نظر بمالید.
تا علایم بیمارے تسکین یابد.
سپس عسل را پاڪ ڪنید و ناحیہ مورد نظر را به خوبـے بشویید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.