دمنوش رزماری جهت آرامش

دمنوش آرامبخش

اگر میخواهید آرامش بگیرید دمنوش رزمارےمیل کنید.

➄گرم گیاه را خرد کرد و روےآن➀لیوان آب جوش ریخت به مدت۲۰دقیقه روی بخارقراردادسپس آنرا صاف کرد و بنوشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.