جلوگیری ازپوکی استخوان باپودرسنجد

مصرف پودر سنجد به همراه شیر ڪم چرب ڪہ غنے از ڪلسیم است،‌ در جلوگیرے از بروز و یا پیشرفت پوڪے استخوان و آرتروز بسیار ڪمڪ ڪننده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.