فوایدذرت

فواید ذرت:

۱-پماد ذرت خشک کننده زخم ها می باشد
۲-ذرت غذای خوبی برای پیشگیری ازسرطان است

۳-ذرت ازپوسیدگی دندان جلوگیری می کند
۴-روغن ذرت کلسترول خون راپائین می آورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.