خواص سیرخام بصورت ناشتا

خواص سیرخام بصورت ناشتا:
تسکین سرماخوردگی
ضد سنگ کلیه
کاهش فشار خوت
کاهش چربی خون
درمان عفونت تنفسی
درمان زخم معده
کاهش درد ریه
درمان سرفه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.