شیروخواص آن

شیر:

بهترین ساعت مصرف شیر:شب
بهترین نوع مصرف شیر: شیرگرم
بهترین شیر برای استخوان‌:شیر کمچرب
⚜گبهترین شیربرای وزن گیری:شیرپرچرب
بهترین رقیب شیر:تخم شربتی، بروکلی
بدترین دشمن شیر:آهن وقطره آهن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.