نسخه طبیعی جهت بیماریها

نسخه

تنظیم کلسترول
تصفیه کننده خون
پایین آورنده چربی‌خون

زرشک
آویشن
شاهتره
سماق نکوبیده
عناب نیمکوب کرده

ازهرکدام①ق.م در①لیوان آب خیس کرده وصبح ناشتابنوشید«⑥روز»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.