تسکین پادردورفع خستگی

تسکین پادردورفع خستگی :

②قطره نعناع
④قطره رزماری
④قطره اوکالیپتوس

قطرهها را در یک سطل آب ریخته وپاها را⑩دقیقه در این محلول قراردهید دردپاهایتان خیلی زودتسکین پیدا میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.