خواص چای دارچین

جایگزین پنی سیلین

چای دارچین رگهارا باز میکند واثرخوبی درگردش خون دارد.

دارچین خاصیت عجیب دیگری دارد و آن قوی کردن، مصونیت بدن درمقابل امراض است وتب بر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.