مضرات مصرف شکر

شکر پوست را پیر و چین وچروک رازیاد میکنداین موردطی فرایندی که گلایکشن نامیده می‌شود،

صورت می‌پذیرد که پوست شدیدا شکسته خواهد شدوحالت ارتجاعی آن را ازبین خواهدرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.