گیاهان کاهش دهنده اسیداوریک

گیاهان کمک درمان گیاهیی کاهش دهنده اسید اوریک:

اسفرزه
بارهنگ
جعفری
جو دو سر
زیتون
سرخ ولیک
کرفس
نارنج
هویج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.