درمان عفونت های ادراری

مصرف مرکبات و غذاهایﺣﺎﻭﯼ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺙ،

به ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺍﺳﯿﺪﯼ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺩﺭﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.