خواص درمانی انگور

خواص درمانے انگور:

میوه جوانے
تقویت حافظه
کم خونے
مقوے و مغزّی کودک
ازدیاد شیر
اشتهاآور
فشارخون
چاق شدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.