درمان افتادگی چشم وپف زیرآن

نسخہ چشم :

درمان افتادگی چشم و پف زیر آن (ناشی از افزایش بلغم در چشم است) :

الف) روغن مالی ملاج سر با روغن سیاه دانه یا استفاده از تاج نمکی (داخل
کیسه پارچه ای نمک دریا ریخته شبها به مدت یکی دو ساعت روی سرمی گذاریم.)

ب) ترک و یا کاهش جدی سردیها مخصوصا شبانگاه.

ج ) ارده با شیره انگور هفته ای ۴ وعده صبحانه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.