درمان بیخوابی

مشکل بیخوابی :

مشکل بیخوابی علل مختلف دارد:
گاهی اوقات ازغلبه صفرا است
گاهی اوقات ازغلبه سودا وبه خاطر فکر وخیال زیاداست
گاهی اوقات هم به علت مشکل کم خونی

نکته:

اگر شب خوابتان نمیبرد سعی کنید هرطور شده صبح اول وقت ازخواب بیدارشوید

درمان بیخوابی :

هرکدام ازعلل فوق اگر باشد باید رفع بشود
خوردن برگ چغندر و کاهو خواب آوراست.
‌‎‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.