سنگ شکن کلیه

سنگ شکن کلیه تضمیینی :

بشرطی که مرتب بمدت سه روز روزی سه لیوان مصرف شود .

آب ترب سیاه
هندوانه ی ابوجهل
آب شلغم

دفع سنگ کلیه:
گزنه ،قدومه ی شیرازی،جوشانده ی هسته ی خرما،کاسنی،دوسین،دارچین عسل،ترکیب عسل دارچین آب هندوانه ،دم کرده ی سداب
سنگهای بیش از یک میلیمتری تا شش میلیمتری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.