درمان بیماری اعصاب

برای ارامش اعــــــــــصاب
۱۰گرم پوست وبرگ درخت ڪاج رادردولیتراب جوشانددرحمام بدن راماساژدهند

جهت درمان بیماریهای اعصاب:

اب برگ ڪاسنی راباعرق شاهتره مخلوط نموده روزی یک استڪان بمدت ۱۴روزبنوشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.