خواص بادام

بادام نیاز بدن به مواد معدنی مثل منیزیم رابرآورده میسازد وسطح قند خون راتنظیم میکند،

برای جلوگیری ازایجادهوس ومیل شدید که منجر به پر خوری میگردد ثابت ماندن قند خون بسیار مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.