درمان نیش زنبور

نیش زنبور :
موقع گزیده شدن توسط زنبور
باید سرکه روی موضع مالیده
و عرق نعناع خورد تا از پخش شدن سم جلوگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.