مزاج مرکبات

مزاج مرڪبات:

پرتقال: سرد و تر
لیمو شیرین: سرد و تر

نارنگی: سرد و خشک
دارابی: سرد و تر

گریپ فروت: سرد و تر
بالنگ: سرد و تر

نارنج: سرد و خشک
لیمو ترش: سرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.