خواص چای سبز

چای سبز

چای سبزمستقیم کالری نمی‌سوزانداماسرعت سوخت وسازبدن راافزایش وسیستم گوارشتان رابهترمی کند

همچنین اشتهای شماراکاهش داده نمی‌گذارددر میان وعده‌های غذاییتان زیاده روی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.