درمان بازالو

زالو میتواند همراه با داروهاى تصفیه ‏کننده خون وکبد بهترین علاج

لک‏ها
جوش‏ها
تیرگی،کدری
زمختى پوست

صاف کننده های خون

آب انار
دمکرده زرشک
جوشانده عناب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.