فوایدتغذیه باشیرمادربرای نوزاد

فواید تغذیہ با شیر مادر برای فرزند:

تڪامل رشد بچہ
ضریب هوشے بالا
عدم استرس
حس اعتماد به نفس
آرامش در آینده
رفتارهاے مثبت
رابطہ قوے مادر و فرزند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.