درمان تب شدیدکودکان

تب شدیدکودکان

خوردن آب سیب تازه

کودکان➅ماه به بالا دادن ➂ق.پ.خ در سه وعده

بزرگتر از➁سال سه استکان در ۲۴ ساعت

بزرگسال➁لیوان در ۲۴ ساعت

پا شوره با آب مفید است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.