آرامش بخش اعصاب

آرامبخش اعصاب

گل رازک
گل بابونه
فرنجمشک
سنبل‌الطیب
میوه انیسون
اسطوخودوس

از مخلوط مساوی ①ق.غ نیمکوب در①لیوان آبجوش بمدت نیم ساعت دم و روزی②بارصبح وشب میل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.