درمان عفونت کلیه

درمان عفونت کلیه
انگور بخورید

آب تُرُب سفید باعسل میل کنید

آب سیب رسیدۀ شیرین تازه بعد از هر غذا

خارخسک «جوشانده یا دمکردۀ برگ و میوۀ آن و یا عرق طبیعی آن» میل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.