علایم حمله قلبی

علایم حملہ قلبــے :

سوزش سر دل
درد در قسمت چپ بدن
خستگی سریع
سرفہ غیر قابل توقف
تعریق غیر معمول
درد فڪ و گلو درد
سرگیجہ
تورم اندام
تپش قلب
خر و پف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.