فوایدسیب قرمز

دربین انواع سیب، سیب قرمز فوایدبیشتری دارد.

آنتی اکسیدان موجود درپوست سیب قرمز ۶برابر گوشت آن است و به همین دلیل پوست گرفتن سیب توصیه نمی‌شود مگراینکه مشکل گوارشی وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.