درمان درداستخوان

درد استخوان:

سورنجان را با زعفران و تخم مرغ ترڪیب ڪنید و روے محل درد قرار دهید.

برگ گیاه تاجریزے پیچ نیز مفید است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.