رشدسریع موباشنبلیه

رشد سریع مو :

شنبلیلہ را چرخ ڪرده ، آب آنرا صاف و شب هنگام به سر ضماد ڪنید این عمل را هفته‌اے چند مرتبہ تڪرار ڪنید.

فواید:
شوره
چربے
خارش
موخوره
ڪم مویــے

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.