عوارض دگزامتازون

عوارض دگزامتازون :

دیابت
عقیمے
عفونت داخلی گسترده
بیماریهای کلیوی،فوق کلیوی
سکته قلبی،مغزی،مرگ ناگهانی

این دارو باسرڪوب سیستم ایمنے بدن باعث پایدارے بیماری میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.