نسخه برای سنگ کلیه

نسخہ براے سنگ ڪلیہ:

رازیانہ ۲۰ گرم
اذخر ۱۰ گرم
ڪاکل ذرت ۱۵ گرم
ڪالنج یا عروسڪ پشت پرده ۱۰ گرم
دم گیلاس ۱۵ گرم
خارخسڪ ۲۰ گرم
تخم جعفرے ۲۰ گرم
تخم ڪرفس ۲۰ گرم

تمام این مواد را باهم مخلوط ڪرده، سپس سہ قاشق غذا خورے از آنها را با چهار لیوان آب دم ڪرده و ڪمے بجوشانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.