بهترین صبحانه

بهترین صبحانہ غذاهاے باطبع گرم است تا مانع رخوت وسستے صبحگاهے شود:

ارده وعسل
ڪره مربا
حلوا ارده
شیرعسل
عدسے با گلپر
فرنے با مربا
نیمرو

بهترین‌ها هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.